Velkommen til centret

Historien kort fortalt

Gjern Kultur- og Idtrætscenter er en selvejende institution, der blev til på initiativ af lokale kræfter i 1993.Gjern Idrætsforening og Gjern Borgerforening tog i sommeren 1993 initiativ til at starte projektet med at få en hal i Gjern. En frostfuld vinter udsatte første spadestik, der kom i jorden den 22. april 1996. Centret blev indviet den 1. april 1997.

Bestyrelsen

Gjern Kultur- og Idrætscenter ledes af en bestyrelse, som repræsenterer centrets brugere.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes således:

1 medlem udpeges af henholdsvis Gjern Idrætsforening, Gjern Borgerforening,
Gjern Skyttekreds, Lokalhistorisk Arkiv i Gjern.


2 medlemmer vælges af de brugere af centret, som ikke er repræsenteret af forannævnte.


1 medlem skulle udpeges af Gjern Børnegård, der ikke længere findes. I forbindelse med bestyrelsens arbejde med nye vedtægter, besluttes hvem pladsen skal repræsentere. Bestyresen er enig om, at pladen skal gå til en forældrevalgt fra Gjern Skole.


Den nuværende bestyrelse har konstitueret sig således:

Torben Poulsen, valgt af ”øvrige brugere”: Formand

Kuno Nørskov, udpeget af Borgerforeningen: Næstformand
Ejvind Sveistrup, udpeget af idrætsforeningen: Kasserer
Vakant, udpeget af Lokalhistorisk Arkiv: Sekretær
Ebbe Christiansen, udpeget af skytterne

Michael Sørensen, valgt af ”øvrige brugere”

Vakant plads der afventer vedtægtsændring


Centerinspektøren Bettina Dalgas deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

Udsmykning

Vi er heldige, at den lokale kunstner Ib Østergaard, har lavet en flot sammenhængende udsmykning af hallen. Senest er det ved hjælp af sponsorer lykkes, at få opført figuren High Five på arealet foran hallen.

Vedtægter

De oprindelige vedtægter går tilbage til etableringen af centret. Et flertal i bestyrelsen er enige om, at vedtægterne skal opdateres til at være nutidge, mere præcise og rette formuleringsfejl. Det er foreventningen at de falder på plads i starten af 2022.

Centerinspektør

Bettina Dalgas

4117 5665