VELKOMMEN !

Gjern Kultur- og Idrætscenter byder velkommen.

Gjern Kultur- og Idtrætscenters  bestyrer, Jan Æbelø Iversen, byder velkomment til GKIC. Her tager han gerne mod bestillinger på arrangementer i og omkring centret.