Arrangementer fra bestyrelsen

2024

Bestyrelsen orienterer

Brugermøde 12. marts 2024

Foreninger og andre brugere af Gjern Kultur- og Idrætscenter inviteres til brugermøde tirsdag den 12. marts kl. 19.00.


Dagsorden:

  • Orientering fra bestyrelsen om 2023
  • Orientering om regnskab
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer af og blandt øvrige brugere
  • Input fra brugerne til bestyrelsen

 

Øvrige brugere: Øvrige brugere defineres som: Brugergrupper, foreninger som har deres gang hos GKIC. Afholdes der møder, arrangementer eller lignende min. 2 gange på et år defineres man som ”øvrige brugere”. Enkeltpersoner kan ikke betragtes som ”øvrige brugere.

Vedtægterne ligger på GKIC.dk under ’Institutionen’.

Vel mødt.

 

Bestyrelsen

Tidspunkt

12. marts kl. 19.00

GKIC får midler med socialt sigte

I forbindelse med den ændrede tilskudsmodel, der trådte i kraft 1. januar, er 50.000 kr målrettet flere aktiviteter i eller omkring Gjern Kultur- og Idrætscenter. Det kan både være nye aktiviteter, eller at få flere til at deltage i eksisterende aktiviteter.


Med passende mellemrum, opgør myndighederne de enkelte sognes sociale status. Kort sagt måles borgernes uddannelsesniveau, personlig indkomst, overvægt, ensomhed, samt en række andre kriterier. Ud over at trække i de offentliges databaser, sender de spørgeskemaer ud til flere borgere. De bedst stillede sogne placeres i gruppe 1 mens de mest socialt udfordrede kommer i gruppe 5.

Da Skannerup sogn, hvor GKIC er beliggende, hører til i gruppe 4 eller 5, så har politikkerne valgt at låse en del af hallens tilskud. I 2024 er det 50.000 kr som skal bruges til at skabe flere aktiviteter. Måden det kan ske på er mange. Det kan være alt fra at lave arrangementer/aktiviteter eller på anden vis støtte op omkring de eksisterende lokale foreninger. Der er ikke nogen grænse for alder, da der kigges bredt på det.

Det er GKIC’s bestyrelse, der beslutter hvordan pengene skal anvendes, dog skal bestyrelsen sammen med årsregnskabet, aflægge rapport på hvordan midlerne er blevet brugt til Silkeborg Kommune. Kommunen har knyttet en konsulent fra DGI til projektet.

I forbindelse med brugermødet den 12. marts, vil bestyrelsen meget gerne høre om dine tanker til hvordan vi bedst muligt kan bruge pengene i 2024. I 2025 er det 100.000 kr, der skal bruges til aktiviteter.

Foruden GKIC, har Thorning hallen fået låst en del af deres tilskud i forbindelse med den socialdemografiske pulje.