Arrangementer fra bestyrelsen

2024

Bestyrelsen orienterer

Brugermøde 12. marts 2024

Foreninger og andre brugere af Gjern Kultur- og Idrætscenter inviteres til brugermøde tirsdag den 12. marts kl. 19.00.


Dagsorden:

  • Orientering fra bestyrelsen om 2023
  • Orientering om regnskab
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer af og blandt øvrige brugere
  • Input fra brugerne til bestyrelsen

 

Øvrige brugere: Øvrige brugere defineres som: Brugergrupper, foreninger som har deres gang hos GKIC. Afholdes der møder, arrangementer eller lignende min. 2 gange på et år defineres man som ”øvrige brugere”. Enkeltpersoner kan ikke betragtes som ”øvrige brugere.

Vedtægterne ligger på GKIC.dk under ’Institutionen’.

Vel mødt.

 

Bestyrelsen

Tidspunkt

12. marts kl. 19.00