Udlån - udleje af lokaler

Målet med Gjern Kultur- og Idrætscenter er at skabe et sted, hvor mennersker kan mødes på tværs af alle aldre og interesser.
Dette afspejles i centrets politik for brug af lokaler. For alle lokaler gælder, at de skal anvendes fleksibelt, så ingen lokaler står tomme, selv om de "tilhører" faste brugere, hvis andre har et lokalebehov. Det er naturligvis under  forudsætning af, at det er uden ulempe for den "faste" bruger.
Denne politik har resulteret i en mangfoldighed af aktiviteter for alle aldersklasser, såvel inden for idræt som for anden kultur.

Centerinspektøren  styrer udlån/udleje, og tager sig også  af evt aftale med "faste" brugere om brug af deres lokaler

Der skelnes ved udlån/udleje om brugeren er en forening/interessegruppe eller en kommerciel/privat.

Foreninger/interessegrupper kan som hovedregel låne lokaler uden betaling.
Andre tilfælde skal betales en lokaleleje. Lokaler kan også lejes til private formål, fx fest.

Henvendelser om lån/leje rettes til centerinspektør Bettina Dalgas, som også tager stilling til evt servering af mad og drikkevarer.


Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk