Skrænten

I 2001 besluttede en  projektgruppe  at udarbejde en plan for at skabe et sammen­hængende område ved Gjern Skole og Gjern Kultur- og Idrætscenter, som kunne være et samlingssted med muligheder for fysisk aktivitet, kulturelle tilbud og rekreative muligheder.
Den grundlæggende forudsætning var, at området

- skulle indeholde muligheder for alle aldersgrupper fra de yngste til de ældste,
- skulle være et sted til opbygning af social kontakt,
- altid skulle være åbent for alle brugere.

Efter planen er blevet gennemført, er skolegården ved Gjern skole ændres fra at være en stereotyp skolegård,  til at indgå i et alment tilgængeligt, stort og helhedsorienteret aktivitetsområde sammen med centrets udearealer/bygningsfaciliteter, bl a amfiteateret.

Aktivitetsområdet    Aktivitetsområde

Aktivitetsområdet    Aktivitetsområde - bandevægge

Aktivitetsområde elipsehullet    Aktivitetsområde - skatebane

Aktivitetsområde m amfiteater    Aktivitetsområde - bålhytter       

Luftfoto aktivitetsområde "Skrænten"

Klik på billedet for få større billed Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65   Mailadr:  gkic@gkic.dk