Gjern Fritidstilbud
NB ikke opdateret

Pr. 1. sep. 2010 blev Gjern SFO og Klubben i Gjern sammenlagt til  
      Gjern Fritidstilbud.
Gjern Fritidstilbud et tilbud til børn fra 0. kl. til og med 6. kl.
Der er to afdelinger:
0. kl. til og med 3. kl., som har base i SFO lokalerne,
4. kl. til og med 6. kl., som har base i GIF's klublokalet
Børnene kan som udgangspunkt frit bevæge sig rundt i alle lokaler
og deltage i de aktiviteter, der tilbydes.

Fritidstilbuddets fælles overordnede mål er, at tilbyde samvær og aktiviteter,
der udvikler til kreative mennesker.

I vores pædagogik sættes fokus på, at:
·    udvikle selvværd og selvfølelse.
·    skabe et miljø for fællesskabet
·    børnene styrkes i troen på egen kunnen.
·    udvikle børnenes selvstændighed og nysgerrighed.
·    udvide børnenes erfaringer og viden.


Personalet tilbyder dagligt aktiviteter, som barnet frit kan vælge
at deltage i. Det kan blandt andet være:
·    Idræt i hallen
·    Mooncar ræs i skolegården.
·    Kreativt værksted.
·    Syning.       
·    Musik og sang.
·    Snitte værksted og grøn sløjt.
·    Spil, snak og lektie cafe.
·    Herudover tilbyder vi småture ud af huset – til blandt andet skoven,
skøjtehallen og svømmehallen

Et par gange hvert halve år udbyder vi større projekter. Nogle hvor børn frit
kan melde sig og andre, hvor det forventes, at børnene deltager:
·    Natur uger.
·    Rollespils uge.
·    Musical.
·    Koloni.

For alle aktiviteter ønskes at gøre dem så spændende og vedkommende,
at børnene slet ikke kan lade være med at være med.

       
 
 
(Klik på billedet for at få større billede)


Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk