Mødelokaler / væresteder

I centret er to mødelokaler /væresteder á 60 kvm.

"Værested 1" anvendes af fritidsklubben, men uden for klubbens åbningstider, er lokalet også til rådighed for andre. Møbleringen af lokalet bærer præg af anvendelsen til klubformål, men møbleringen kan evt ændres, hvis der er behov for det til andre anvendelser.

"Værested 2" er møbleret med borde og stole. Lokalet er adskilt fra cafeteriet med en foldevæg, således der kan dannes ét stort lokale. Ud over møder anvendes lokalet bl a til udstillinger og fest.

Værested 1
 

Værested 2
   

(klik på billede for at få større billede)

Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk