Biblioteket: www.silkeborgbibliotekerne.dk

Gjern Fritidstilbud (Gjern skole): www.gjernskole.skoleintra.dk

Lokalhistorisk Arkiv:  www.gjernarkivet.dk

Gjern Idrætsforening:  www.gjern-if.dk

Gjern Skyttekreds:  www.gjernskytter.dk

Den kreative skole: www.denkreativeskole.dk

Gjern Aftenskole: www.gjernaftenskole.dk

DetSkeriGjern / Gjern Borgerforening: www.detskerigjern

Gjern Lokalråd: www.gjern-lokalraad.silkeborgkommune.dk/forside

Gjern Lokal TV: www.gjernlokaltv.dk

Gjern Natur: www.gjern-natur.dk

KFUM spejderne i Gjern: www.gjernspejderne.dkGjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk