Den kreative skole

Den Kreative Skole er en kommunal institution, som beskæftiger sig med kunstneriske fag som.
dans, teater, musik, og billedkunst.

Skolen benytter lokalefaciliteter spredt over hele Silkeborg kommune og har et decentralt center i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Her har Den Kreative Skole lokaler til dans, drama, musik, og billedkunst.

Find oplysningerne om aktiviteter, kursuspriser mm. på Den Kreative Skoles hjemmeside: 

Lokalerne, som Den Kreative Skole benytter, kan også benyttes af andre, fx foreninger og grupper. Hør nærrmere om mulighederne hos centerinspektør Bettina Dalgas.

Kulisseværksted, scene og billedkunst

     
 
  Danselokale  og musikstudie

       Videoklip med Emphatic Quantity   

 Indspilning af CD   Indspilning af CD

Klik på billedet for at få større billede
Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65  Mailadr:  gkic@gkic.dk