Bestyrelsen

Gjern Kultur- og Idrætscenter er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, som repræsenterer centrets brugere.
Bestyrelsen består af  7 medlemmer og sammensættes således:

1 medlem udpeges af henholdsvis  Gjern Idrætsforening, Gjern Borgerforening,
Gjern Skyttekreds, Lokalhistorisk Arkiv i Gjern og vakant (Gjern Børnegård).
2 medlemmer vælges af de brugere af  centret, som ikke er repræsenteret af forannævnte.

Centerinspektøren Bettina Dalgas deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Torben Povlsen, ABF Fussingbjerg 1-13

Næstformand: Kuno Nørskov, Borgerforeningen

Kasserer: Ejvind Svejstrup, GIF

Sekretær: Jørn Froberg, Lokalhistorisk Arkiv

Medlem: Michael Sørensen, Venstre

Medlem: Ebbe Christiansen, Skytterne

Medlem: Syvende bestyrelsespost foreløbigt ubesat


Brugermøde

Bestyrelsen indkalder hvert år i februar måned centrets aktive brugere (foreninger, institutioner, interessegrupper mv) til orientering om driften af centret. På dette møde vælges de to bestyrelsesmedlemmer i gruppen af  ”øvrige brugere”.

Se referat brugermøde 2020-->  klik her 

Se referat brugermøde 2021-->  klik her

Vedtægt

Vedtægt

Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk