Bestyrelsen

Gjern Kultur- og Idrætscenter er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, som repræsenterer centrets brugere.
Bestyrelsen består af  7 medlemmer og sammensættes således:

1 medlem udpeges af henholdsvis  Gjern Idrætsforening, Gjern Borgerforening,
Gjern Skyttekreds, Lokalhistorisk Arkiv i Gjern og SFO/klub.
2 medlemmer vælges af de brugere af  centret, som ikke er repræsenteret af forannævnte.

Centerinspektøren Bettina Dalgas deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse har konstitueret sig således:

Kresten Friis, valgt af ”øvrige brugere”: Formand
Jesper Dalkjær Hansen udpeget af SFO: Næstformand
Jørgen Møller, valgt af ”øvrige brugere”: Kasserer
Jørn Froberg, udpeget af Lokalhistorisk Arkiv: Sekretær
Ebbe Christiansen, udpeget af skytterne
Ejvind Sveistrup, udpeget af idrætsforeningen 
Michelle Quizau, udpeget af Borgerforeningen

Brugermøde

Bestyrelsen indkalder hvert år i februar måned centrets aktive brugere (foreninger, institutioner, interessegrupper mv) til orientering om driften af centret. På dette møde vælges de to bestyrelsesmedlemmer i gruppen af  ”øvrige brugere”.

Gjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65    Mailadr:  gkic@gkic.dk